Tapahtuman oletuskuva

Tallenne: Palkka & Tulorekisteri

Kurssi on kattava läpileikkaus palkan määräytymisperusteista ja erilaisista palkkaeristä.

 

Kyse on siitä, millä perusteella ja mistä palkkaa maksetaan sekä kuinka palkka lasketaan. Palkkaerien käsittelyssä olennaisia kysymyksiä ovat, otetaanko palkkaerä huomioon muiden palkkojen laskuperusteena ja maksetaanko palkkaerästä sosiaalivakuutusmaksuja.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Siitä alkaen työnantaja ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin.

Tulorekisterin tulolajit eivät sisällä kaikkia palkanlaskennan palkkalajeja. Jokainen palkanlaskennan palkkalaji tulee kuitenkin ilmoittaa jollakin tulorekisterin tulolajilla. Mihin tulolajiin palkkaerä määräytymisperusteensa mukaan kuuluu?  Mitä vakuutusmaksuja kustakin palkkalajista maksetaan ja mitkä ovat tulolajien ns. oletusarvot?

Kurssilla käymme läpi muun muassa nämä asiat:

 • erilaiset peruspalkkaustavat sekä lisät ja korvaukset
 • mitä työaikalakiin ja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan
 • täydentävä palkkaus ja palkitseminen
 • tulorekisterin tulolajit ja niiden ilmoittamistavat
 • tulolajien oletusarvot, eli mitä vakuutusmaksuja tulolajista maksetaan?
 • millä tulolajilla palkkaerä tai korvaus voidaan ilmoittaa?
 • eri palkkaustavoille ominaisia laskentasääntöjä
 • lisä- ja ylityökorvaukset sekä muun kuin tehdyn työajan palkat

Saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin:

 • miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
 • missä tilanteissa kuukausipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään vakiojakajaa?
 • tuntipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään keskituntiansiota. Mitä palkkoja keskituntiansiolla tavallisesti lasketaan?
 • kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?
 • miten lomapäivän palkka ja lomakorvaus lasketaan?
 • sairausajan ja äitiys- tai isyysvapaan palkka

Perehdymme myös luontoisetuihin sekä tulos- ja voittopalkkioihin.

Tilaisuuden tarkempi sisältö tästä.

Kouluttajana toimii selkeäsanainen ja kokenut luennoitsija, palkkahallinnon erityisasiantuntija Antti Kondelin.

 

🎬 Tallennettu: 22.8.2019
⏱  Kesto: 2 h 42 minuuttia

💰 Hintatiedot:

 • EK:n jäsenhinta: 199,50 €
 • Normaalihinta: 255,50 €

(Hintoihin lisätään alv 24 %)

 👉 Lomakkeen lähetyksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin, joka sisältää linkin webinaaritallenteeseen sekä koulutusmateriaaliin.

💡 Katso juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! 
Tallenteella on 6 kk katseluoikeus, joka lasketaan tilauspäivästä alkaen.