Tapahtuman oletuskuva

Tallenne: Uusi ilmoittajan suojelua koskeva laki

Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi, velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. 

 

🔎 Uusi ilmoittajan suojelua koskeva laki tuli voimaan 2023 vuoden alussa. Uutta lakia sovelletaan kaikkiin organisaatioihin ja kaikilla toimialoilla. Sääntely velvoittaa vähintään 50 työntekijän organisaatioita ottamaan käyttöön sisäisen ilmoituskanavan ja määrittelee organisaatioiden toimintavelvoitteet ilmoituskanavaan vastaanotettujen ilmoitusten osalta. Alle 50 työntekijän organisaatiot voivat ottaa sisäisen ilmoituskanavan käyttöön vapaaehtoisesti. Sääntely antaa vahvan suojan vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehneelle henkilölle ilmoituksen kohteen vastatoimia vastaan.

🔎 Ilmoittajansuojan soveltamisala on rajattu sääntelyssä koskemaan tiettyjen lainsäädännön alojen piiriin kuuluvia ilmoituksia. Ilmoittaja on lähtökohtaisesti velvollinen käyttämään ilmoittamiseen ensisijaisesti organisaation sisäistä ilmoituskanavaa. Ilmoituksen voi tehdä myös Oikeuskanslerin yhteydessä olevaan keskitettyyn viranomaiskanavaan mm. silloin, jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole käytettävissä. Ilmoittaja voi saada sääntelyn tarkoittamaa suojaa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä myös julkistaessaan tietoja esim. mediassa.

Koulutuksessa käydään läpi mm.

 • Ketä sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee ja millaisia vaihtoehtoja sääntely antaa ilmoituskanavan perustamiselle?
 • Mitä sisäisen ilmoituskanavan perustamisessa tulee ottaa huomioon?
 • Mitä velvoitteita yrityksellä on sisäisessä ilmoitusprosessissa?
 • Millaisista rikoksista ja rikkomuksista voi ilmoittaa?
 • Milloin ilmoituksen voi tehdä viranomaiskanavaan?
 • Millaista suojaa ilmoittaja saa ja miten suojellaan ilmoituksen kohdetta?
 • Mitä seuraamuksia sääntelyn sisältämien velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata?
 • Millaisia käytännönseikkoja ilmoituskanavan perustamisessa ja ilmoitusprosessissa on hyvä huomioida?
 • Yleisökysymykset asiantuntijoille

Tarkempi sisältö tästä.

Koulutuksessa luennoitsijana toimii EK:n asiantuntija Katja Miettinen, joka on toiminut EK:n edustajana lakiesitystä valmistelleessa TEM:n työryhmässä.  Katja käy läpi uuden ilmoittajansuojelua koskevan sääntelyn keskeisen sisällön. Toisena luennoitsijana toimii Senior Advisor Sami Vainio-Palkeinen, BDO:sta, joka kertoo erilaisista mahdollisuuksista järjestää yrityksen sisäinen ilmoituskanava, ja käytännön kokemuksista erilaisten sisäisten ilmoituskanavien toimivuudesta, ilmoitusprosessin kulusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

🎬 Tallennettu: 17.3.2023
⏱  Kesto: 2 h 38 minuuttia

💰 Hintatiedot:

 • EK:n jäsenhinta: 196,00 €
 • Normaalihinta: 255,50 €

(Hintoihin lisätään alv 24 %)

 👉 Lomakkeen lähetyksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin, joka sisältää linkin webinaaritallenteeseen sekä koulutusmateriaaliin.

💡 Katso juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! 
Tallenteella on 6 kk katseluoikeus, joka lasketaan tilauspäivästä alkaen.