Tapahtuman oletuskuva

Tallenne: Työsuhteen päättäminen työntekijään liittyvillä perusteilla

Millaisissa tilanteissa työnantajalla on oikeus päättää työsuhde työntekijän henkilöön liittyvillä syillä?

 

Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen on yksi työnantajan vaikeimmista tehtävistä, ja se tulee aina hoitaa asianmukaisesti säädettyjä menettelyjä noudattaen sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Työsopimuslaissa on määritelty, millaisissa tilanteissa työnantaja voi päättää työntekijän työsuhteen hänestä itsestään johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä. Työsuhteen päättämistapoja on useita: irtisanominen, purkaminen, koeaikapurku, purkautuneena pitäminen… Joskus sopivinta päättämisperustetta voi olla vaikea valita. Jokaisella päättämisperusteella on omat edellytyksensä ja jokaiseen niistä liittyy myös omat menettelytapansa. Irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa perustetta, kun taas työsuhteen purkamisen edellytyksenä on erittäin painava syy. Koeaikapurkuun ja purkautuneena pitämiseen liittyy puolestaan omat edellytyksensä.

Henkilöön liittyvät irtisanomiset liittyvät usein sopimusrikkomuksiin, kuten työtehtävien laiminlyöntiin, lain tai työsopimuksen vastaiseen menettelyyn, alkoholin käyttöön työaikana, sairauslomien väärinkäyttöön tai työntekijän henkilöön, kuten epäasialliseen käyttäytymiseen, henkilön työntekoedellytysten muuttumiseen tai vakavaan luottamuspulaan työnantajan ja työntekijän välillä.

Koulutuksen tarkoitus on selvittää lakiin perustuvia henkilösyistä johtuvia työsuhteen päättämistapoja sekä työnantajan menettelytapoja päätettäessä työsuhdetta työntekijän henkilösyihin vedoten. Tavoitteena on selventää esimerkein myös sitä, millaisilla perusteilla työnantajalla on tyypillisesti oikeus päättää työsuhde työntekijän henkilöön liittyvillä syillä.

Koulutuksen tarkempi sisältö tästä.

Aihetta käsitellään niin teorian tasolla kuin oikeustapaustenkin kautta, ja koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä työsuhteen päättämistapoja työnantajalla on käytettävissään ja miten ne eroavat toisistaan?
 • Mitä eroa on työsuhteen irtisanomisella ja purkamisella?
 • Millaisia menettelytapoja työsuhteen päättäminen eri perusteilla edellyttää?
 • Voiko määräaikaisen työsuhteen päättää kesken sopimuskauden?
 • Millä edellytyksillä työntekijän työsuhteen voi päättää koeaikana?
 • Täytyykö työnantajan ilmoittaa työntekijälle koeaikapurun perusteet työsuhdetta päätettäessä?
 • Mitkä ovat yleisimpiä henkilöön liittyviä työsuhteen päättämisperusteita?
 • Minkälaisia riskejä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyy ja miten riskejä voi minimoida?

Lisäksi selvitetään käytännön esimerkein tyypillisimpiä työsuhteen päättämissyitä, kuten:

 • Aiheettomat poissaolot
 • Työkyvyttömyys irtisanomisperusteena
 • Alkoholin käyttö työpaikalla, hoitoonohjaus
 • Epärehellisyys, näyttökysymykset
 • Työtehtävistä kieltäytyminen
 • Työtehtävien laiminlyönti
 • Alisuoriutuminen
 • Ohjeiden vastainen menettely
 • Ajokortin menetys
 • Väkivalta työnantajaa tai työtoveria kohtaan
 • Kilpaileva toiminta
 • Häirintä tai muu epäasiallinen käytös

Luennoitsija
Luennoitsijana toimii lakimies Aleksanteri Viinikka Rakennusteollisuus RT:stä. Aleksanterille erilaiset työsuhdeasiat ovat varsin tuttuja, ja hän vastaakin työssään mm. jäsenyrityksien työsuhdeneuvonnasta sekä kouluttamisesta.

🎬 Tallennettu: 10.10.2023
⏱  Kesto: 3 h 15 minuuttia

💰 Hintatiedot:

 • EK:n jäsenhinta: 196,00 €
 • Normaalihinta: 255,50 €

(Hintoihin lisätään alv 24 %)

 👉 Lomakkeen lähetyksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin, joka sisältää linkin webinaaritallenteeseen sekä koulutusmateriaaliin.

💡 Katso juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! 
Tallenteella on 6 kk katseluoikeus, joka lasketaan tilauspäivästä alkaen.