Tapahtuman oletuskuva

Tallenne: Perhevapaauudistus palkkahallinnossa

Perhevapaauudistusta koskeva lakipaketti tuli voimaan 1.8.2022 (HE 129/2021).

Lakipaketilla vanhempainpäivärahajärjestelmä uudistettiin kokonaan. Vanhempainpäivärahoja ovat jatkossa erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha. Onko palkanmaksuvelvollisuus muuttunut uudistuksen voimaantultua?

💎Vanhempainrahaa maksetaan pääsääntöisesti yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Molemmilla vanhemmilla on oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää. Vanhempi voi luovuttaa omasta vanhempainrahakiintiöstään enintään 63 vanhempainrahapäivää toisen vakuutetun käytettäväksi.

💎Vanhempainrahaa voi käyttää haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoitoonottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Vanhempainrahapäivät eivät siten kulu yhtäjaksoisena kautena. Työntekijä voi kuitenkin käyttää enintään neljä jaksoa vanhempainvapaata kalenterivuoden aikana.

💎Osittaisen vanhempainrahan maksamiseen ja käyttämiseen on tullut muutoksia, joista merkittävin on, että osittaisen vanhempainrahan saaminen ei enää edellytä, että molemmat vanhemmat tekevät osa-aikatyötä.

💎Työsopimuslakiin on lisätty uusi 4:7 b §, jossa säädetään oikeudesta omaishoitovapaaseen. Sen mukaan työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus saada enintään viisi työpäivää vapaata työstä henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle.

💎Vuosilomalakia on muutettu siten, että työntekijä ansaitsee vuosilomaa 14 päivän säännön piirissä 160 raskaus- ja vanhempainvapaapäivän ajalta. Loman ansainta koskee aiemmasta poiketen esimerkiksi lapsen isän puolisoa ja muita henkilöitä, joille voidaan luovuttaa vanhempainrahapäiviä.

💎Jatkossa työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa 105:n ensimmäisen raskaus- ja vanhempainvapaapäivän ajaksi.

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi:

  • Perhevapaat sairausvakuutuslaissa
  • Perhevapaat työsopimuslaissa ja palkkahallinnossa
  •  Perhevapaauudistuksen vaikutus vuosilomaetuuksiin
  •  Vuosilomakustannusten korvaus

Tarkempi sisältö tästä.

Koulutuksessa luennoitsijana toimii palkkahallinnon erityisasiantuntija Antti Kondelin.

🎬 Tallennettu: 25.8.2022
⏱  Kesto: 2 h 31 minuuttia

💰 Hintatiedot:

  • EK:n jäsenhinta: 210,00 €
  • Normaalihinta: 273,00 €

(Hintoihin lisätään alv 24 %)

 👉 Lomakkeen lähetyksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin, joka sisältää linkin webinaaritallenteeseen sekä koulutusmateriaaliin.

💡 Katso juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! 
Tallenteella on 6 kk katseluoikeus, joka lasketaan tilauspäivästä alkaen.